Utskiftning av vinduer i Byggveien brl i 2013

Utskiftning av alle vinduer ble utført av Palmgren AS og sluttført i 2013

Har du spørsmål eller lignende, ta kontakt med styret

***