11 des 2018

Personvern: Byggveien Borettslag

Ved å publisere og å sende inn personlig informasjon til Byggveien Borettslag sin hjemmeside, går du med på at denne informasjonen lagres og brukes i kontaktøyemed fra styret til sine beboere. Dataene blir behandlet av styret i Byggveien Borettslag. Styret selger ikke dine personopplystniger til tredjepart eller bruker disse opplysningene til salg av reklame. Byggveien Borettslag er en del av OBOS. Vi er underlagt OBOS sine regler og revisjon.

Personvern

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket. Her finner du Byggveien Borettslag sine generelle generelle regler om behandling av personopplysninger, basert på OBOS sitt oppsett.

Personvernerklæring for Byggveien Borettslag

Personvernerklæringen angir innholdet i det samtykke som medlemmer i Byggveien Borettslag avgir og beskriver, blant annet hvilke personopplysninger som registreres og hva disse benyttes til. 

Byggveien Borettslag' personvern-policy skal i likhet med loven, bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Byggveien Borettslag vil behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernerklæringen og for øvrig i henhold til lovgivningen.

Styret i Byggveien Borettslag, er behandlingsansvarlig for Byggveien Borettslag medlemsregister. Daglig ansvar for forvaltningen av medlemsregisteret, hviler hos styreleder.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Ved kjøp av medlemskap registrerer Byggveien Borettslag blant annet navn, adresse, telefonnummer og epost.

Hvorfor behandler vi opplysningene om deg og hva de brukes til?

Formålet med behandlingen er i første rekke å forvalte og følge opp ditt medlemskap i Byggveien Borettslag, for å gi deg en god medlems-service og dialog.

Våre behandlingsrutiner gir deg trygghet for at opplysningene vi registrerer om deg ikke kommer på avveie, eller brukes på noen annen måte enn du har gitt samtykke til.

Samtykke til elektronisk kommunikasjon

Vi ønsker ditt samtykke for å sende deg informasjon og medlems-tilbud via e-post og mobil, du kan avgi slikt samtykke ved innmelding eller epost til styret.

Dersom du ønsker å trekke tilbake et avgitt samtykke, sender du dette til samme epost adresse.

Dersom du reserverer deg får du ikke tilgang til de fordeler og raske kommunikasjonskanaler som er tilgjengelig for deg som medlem i Byggveien Borettslag.

Utlevering av personopplysninger til andre

Som utgangspunkt vil vi ikke levere ut registrerte opplysninger om deg til andre organisasjoner eller virksomheter uten samtykke.

Fra dette gjøres det unntak at offentlige myndigheter under visse betingelser kan har krav på utlevering av informasjon registrert hos oss.

Hvem har tilgang til informasjonen om deg?

Kun styret har tilgang til dine personopplysninger. Vi har gode interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles og sikres.

Kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg og rett til informasjon om den behandling av opplysningene som Byggveien Borettslag foretar og som er beskrevet ovenfor. Du kan få innsyn i dine opplysninger ved å sende en epost til Byggveien Borettslag.