Vaktmestertjeneste

Vi har inngått avtale med Karlsens Vaktmestertjenester AS som har vært vikarierende vaktmester etter forrige firma.

Kontaktinformasjon:

Mail: post[a]kvt.as

Tlf: 996 25 608

Beboere skal i utgangspunktet kontakte styret angående spørsmål de lurer på.

Dersom det er noe du ønsker å få gjort av vaktmester i egen leilighet, vil dette være på beboers bekostning.

Dersom det er vannlekkasje skal rørlegger kontaktes:

Rørleggersentralen 23 03 54 00