Endret: 30 sep 2013     Opprettet: 22 nov 2011

Styrets arbeid

Styrets arbeid

Borettslaget er fortsatt engasjert, sammen med andre borettslag på Manglerud, i arbeidet med å få høyspentledningene i området gravd ned. Det har skjedd lite nytt i saken i løpet av året, men oppgraderingen av høyspentnettet er fortsatt utsatt.

Servicesentralen A/S ryddet bort busker og kratt vi har en årlig avtale om dette slik at området ikke gror til. De rydder også bort busker og kratt rundt parkeringsplassene ved enden av Havreveien mot Byggveien.

Det ble gjennomført dugnad og våropprydding i borettslaget i april. I den forbindelse ble alle sportsboder tømt og ryddet igjen. Styret må også denne gangen påpeke at flere beboere bruker fellesareal og sportsbod som lagringsplass/søppelrom, noe som opptar plass for sykler, barnevogner og annet. Styret oppfordrer derfor alle nok en gang til å ta ansvar for at våre fellesarealer holdes ryddige. Benytt sportsboder til sykler og annet sportsutstyr, alle har tilgang tl disse bodene.

Følgende større vedlikeholdsarbeid er utført

Innstallering av nytt callingannlegg.

Inngangsdørene er pusset opp. Låssystem blir vurdert byttet ut etter hvert.

De døde trærne foran enkelte oppganger er byttet ut.

Automatisk lyssetting med fotocelle bak blokkene er installert.

Asfaltering av gangveier og oppgradering av grøntområder og møbler i Havredalen.

Innkjøp av nye møbler og grill ved flaggstangen, flagget er byttet ut med vimpel.

Noen større trær er fjernet på baksiden av nederste blokken, samt på forsiden helt øverst.

Reparert takrenner og nedløpsrør fra tak, samt sideløp inn til balkonger